Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với hiệu quả mô hình "5 chủ động" trong công tác tư tưởng, kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tại Quân đoàn 3 trong Phóng sự?: "5 chủ động".