Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi Phim tài liệu kỷ niệm 60 năm đường HCM trên biển.