Trong tập 89 của chương trình Bạn muốn hẹn hò, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi làm mai mối cho những sĩ quan chuyên nghiệp trong quân đội.