Bản tin Ngày mới ngày 04/09/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Để người trẻ không quên lịch sử dân tộc.

- Vui Tết Độc lập ở ngôi nhà chung.

- Thầy giáo bộ đội của đồng bào Mông.