Bản tin Ngày mới ngày 07/4/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Hà Nội 3 tháng phạt nguội gần 1.000 trường hợp.

- Cảnh báo bỏng khi dùng đèn sưởi đá muối.

- Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9) nâng cao thể lực cho chiến sĩ mới. 

- Ấm lòng với thùng bánh mì nơi biên giới Quảng Trị.