Bản tin Ngày mới ngày 07/5/2017 có những nội dung chính như sau:

- Đắk Nông tập trung dập dịch cúm gia cầm H5N1 tại xã Đức Xuyên.

- "Giải cứu người chăn nuôi lợn, vì sao ngân hàng vẫn đứng ngoài cuộc.

- Vùng 5 Hải quân chăm lo nhà ở cho Bộ đội.

- Già làng hết lòng với thôn bản.