Bản tin Ngày mới ngày 11/02/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Ngày trọng điểm giao quân trên cả nước.

- Chủ động phòng, tránh dịch bệnh cho tân binh.

- Rừng Cà Mau đang ở mức báo cháy cao.