Bản tin Ngày mới ngày 11/6/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Hà Giang khắc phục hậu quả mưa lũ.

- Hà Nội tăng cường quản lý nhà nước đối với thương mại điện tử.