Bản tin ngày mới ngày 12/1/2017 có những nội dung chính như sau:

- Bay đêm dịp tết sẽ được giảm giá 40%.

- Lần đầu tiên trưng bày 18 bảo vật quốc gia.

- Giữ vững an ninh công trình Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

- Chung tay hành động vì Hạ Long xanh.