Bản tin Ngày mới ngày 12/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Thuỵ Sĩ hỗ trợ 92 triệu USD vốn ODA cho Việt Nam giai đoạn 2017-2020

- Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum giúp nhân dân vùng biên phát triển kinh tế

- Nghĩa tình làng chài Phước Thiện