Bản tin Ngày mới ngày 15/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Ứng cứu người mắc kẹt do ngập ở Đà Nẵng.

- Tôn vinh nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.

- Hiệu quả từ dân vận khéo.