Bản tin Ngày mới ngày 15/4/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Nắng nóng ảnh hưởng đến đời sống người dân TP. Hồ Chí Minh

- Tổ đò đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự ở Cát Bà

- Khánh Hòa sẵn sàng phục vụ lễ hội Tháp Bà

- Gia tăng trẻ bị dậy thì sớm

- Tình người trong những chiếc bánh mì nhân ái