Bản tin Ngày mới ngày 17/4/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai.

- Chôl Chnăm Thmây tết về trong tình quân dân.

- Lợi ích kép từ điều chỉnh phụ tải.

- Vườn nho ngọt trên vùng đất mặn Cà Mau.