Bản tin Ngày mới ngày 19/08/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Ký ức ngày 19/8 của thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu.

- Triển lãm quốc tế về kỹ thuật phương tiện phòng cháy chữa cháy -  cứu hộ cứu nạn và bảo vệ an ninh 2022.

- Nắng nóng và lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc.