Bản tin Ngày mới ngày 20/11/2023 có những nội dung chính sau đây:

Người gieo hạt ươm những mầm xanh.

- “Cô giáo” gìn giữ hòa bình tại Cộng hòa Trung Phi.