Bản tin Ngày mới ngày 20/2/2017 có những nội dung chính như sau:

- Tình trạng xâm thực nghiêm trọng trên bãi biển Đà Nẵng.

- Nhà bán trú container cho học sinh vùng cao tỉnh Quảng Ngãi.

- Cảnh sát Biên phòng chống tội phạm ma túy.

- Chàng trai trẻ với đam mê sưu tập sách.