Bản tin Ngày mới ngày 21/4/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Sức mạnh hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Giữ gìn và phát huy văn hóa đọc.