Bản tin Ngày mới ngày 27/11/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Gala sinh nhật chương trình "Chúng tôi là chiến sĩ" năm thứ 13.

- BĐBP Bạc Liêu chung tay xóa đói giảm nghèo.

- LHQ kêu gọi cắt giảm mạnh khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

- Thử nghiệm nuôi chuột túi để mở moo hình giáo dục trải nghiệm.