Bản tin Ngày mới ngày 28/4/2018 có những nội dung chính sau đây:

- Ngành du lịch muốn nới rộng Visa  để thu hút khách quốc tế.

- Vùng biển Cửa Tùng tỉnh Quảng Trị bị bồi lấp nghiêm trọng.

- Đào tạo tiểu đội trưởng là dân tộc người thiểu số.

- Nhiều nước hoan nghênh chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

- Lòng nhân ái của cô giáo Thục.