Bản tin thời sự Quốc phòng ngày 31/8/2016 có những nội dung chính sau đây:

-Gần 200 doanh nghiệp ngừng hoạt động mỗi ngày.

-Tăng viện phí cần đi đôi với tăng chất lượng khám chữa bệnh.

-Phụ nữ LLVT tỉnh Nghệ An phát huy hiệu quả hoạt động công tác hội.

-Cựu chiến binh sửa xe đạp miễn phí.