Bản tin Ngày mới ngày 7/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hôm nay, Quốc hội bắt đầu chất vấn các thành viên Chính phủ.

- Xây dựng chuỗi - xu thế tất yếu của dệt may.

- Chung tay bảo vệ môi trường biển Lý Sơn.

- Trung Quốc tiếp tục nới lỏng hạn chế phòng dịch Covid-19.