Bản tin Ngày mới ngày 9/3/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Nông dân Việt Nam sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Cách quản lý vỉa hè ở Hà Nội cuối thế kỷ XIX.

- Sư đoàn 316 chú trọng khâu nắm bắt tư tưởng của bộ đội.

- "Bán rác, mua bò" , mô hình giúp phụ nữ nghèo ở Bắc Giang.