Bản tin Quốc tế ngày 13/8/2019 có những nội dung chính sau đây:

- Hoa Kỳ ra quy định mới về nhập cư.

- Tổng thống Argentina tuyên bố sẽ thắng cử vòng hai.

- Lãnh đạo UAE và Saudi Arabia thảo luận về Yemen.

- Quốc hội Italia sẽ bỏ phiếu bất tín đối với chính phủ.