Bản tin Quốc tế ngày 15/11/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Nga tiết lộ trung tâm kiểm soát hạt nhân chiến lược mới.

- Làn sóng phong tỏa lần hai vì Covid-19 tại châu Âu.

- Hai ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ "nghỉ ngơi" trước những căng thẳng hậu bầu cử.