Bản tin Quốc tế ngày 23/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hoa Kỳ triển khai Sư đoàn dù 101 ở châu Âu.

- Đảng Bảo thủ Anh tranh cãi khả năng cựu Thủ tướng Anh Johnson trở lại.

- Nhật thực một phần ở Bắc bán cầu.