Bản tin Quốc tế ngày 25/9/2016 có những nội dung chính sau đây:

- Hoa Kỳ: Tiếp tục làn sóng biểu tình chống bạo lực với người da màu.

- Lệnh ngừng bắn do Hoa Kỳ và Nga bảo trợ đổ vỡ: Khi con ngựa mất cương.

- Bắt giữ nghi phạm xả súng tại trung tâm thương mại Hoa Kỳ.

- Cảnh sát Hungary điều tra vụ nổ ở trung tâm Budapest.

- Syria tố cáo Hoa Kỳ và đồng minh “đồng lõa” với IS.