Bản tin Quốc tế ngày 30/06/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Australia tăng chi tiêu cho an ninh mạng.

- Pháp chính thức đóng cửa nhà máy hạt nhân lâu đời nhất.

- Căng thẳng gia tăng giữa Venezuela và EU.