Bản tin Quốc tế ngày 30/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Bão Ian gây ngập lụt nghiêm trọng nhất 500 năm tại Hoa Kỳ.

- Nga công nhận độc lập của các vùng ly khai tại Ukraine.

- Nga: đường ống dòng chảy phương Bắc có khả năng bị tấn công khủng bố.