Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 14/11/2020 có những nội dung chính sau đây:

- Chủ động ứng phó với bão số 13.

- Tăng cường quan hệ giữa ASEAN với các đối tác.

- Dang rộng vòng tay yêu thương.