Bản tin Trưa ngày 08/04/2021 có những nội dung chính sau đây:

- Thượng tướng Phan Văn Giang được bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

- BĐBP Nghệ An đấu tranh tội phạm xuất nhập cảnh trái phép.

- Làm xong hơn 15 triệu căn cước công dân gắn chip.