Bản tin Trưa ngày 10/3/2022 có những nội dung chính sau đây:

Khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

- Chuyến bay thứ hai sơ tán công dân Việt Nam từ Ukraine về nước.

- Đề xuất người nhập cảnh không cần giấy chứng nhận tiêm phòng covid-19.

- Kết quả bầu cử Tổng thống Hàn Quốc.