Bản tin trưa ngày 10/4/2017 có những nội dung chính sau đây:

- Hải quân Việt Nam đầu tư nghiên cứu công nghệ thủy âm.

- Nhà máy Z199 sản xuất hàng kinh tế để duy trì năng lực sản xuất quốc phòng.

- Bộ Công Thương đề nghị làm rõ trách nhiệm trong truy thu thuế của Habeco và Sabeco.

- Hà Nội chậm trễ cấp sổ đỏ tái định cư.