Bản tin Trưa ngày 12/09/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ.

- Sẵn sàng giúp dân vùng lũ lụt tại Hà Nội.

- Hoa kỳ tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố 11/9.