Bản tin Trưa ngày 19/09/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Lắng nghe ý kiến của cử tri tỉnh Thái Nguyên.

- Xuất khẩu Việt Nam có những tín hiệu tích cực.