Bản tin Trưa ngày 20/11/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Binh chủng TTLL sẽ làm điểm về chuyển đổi số trong năm 2024.

- Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Tăng tiền lương, phụ cấp của công chức từ 1/7/2024.