Bản tin Trưa ngày 22/6/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Dấu ấn báo chí quân đội tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVI.

- Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước Asean lần thứ 16.

- Đức bước vào giai đoạn báo động khẩn cấp về khí đốt.