Bản tin Trưa ngày 23/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Hội thảo 70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan.

- Xây dựng lực lượng vũ trang Quảng Ninh tinh, gọn, mạnh.

- Ngân hàng nhà nước tăng trần lãi suất huy động.

- Nga và Ukraine tiến hành đợt trao đổi tù binh.