Bản tin Trưa ngày 27/10/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Chủ động kịch bản ứng phó với lạm phát toàn cầu.

- Nỗ lực tìm kiếm thuyền viên tàu cá Hà Tĩnh mất tích.