Bản tin Trưa ngày 5/11/2016 có những nội dung chính như sau:

- Nghiệm thu, khánh thành và bàn giao công trình đường cơ động ATK Định Hoá - Thái Nguyên

- Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ ở Sư đoàn 312, Quân đoàn 1

- Chứng chỉ tiếng anh: học giả thi thật