Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi tổng hợp những sự kiện Báo chí Quân đội nổi bật tháng 6/2022.