Đảng ủy Bộ đội Biên phòng ngày 05/5/2022 đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 513 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về công tác tài chính quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo.