Trong Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các khối diễu binh, diễu hành do quân đội đảm nhận với các trang phục khác nhau sẽ cùng tái hiện khí thế hào hùng của Chiến thắng lịch sử. Để bảo đảm quân phục, trang phục cho các lực lượng, các doanh nghiệp hậu cần đã chủ động kế hoạch tạo nguồn vật tư nguyên liệu, đầu tư trang thiết bị mới.