Khát vọng lớn nhất của dân tộc Việt Nam là hòa bình, hòa bình không lệ thuộc, không làm nô lệ cho bất kỳ ai. Với bản lĩnh và nội lực của dân tộc, Việt Nam hiện thực hóa khát vọng đó bằng kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, thông qua một hoạt động đặc biệt quan trọng "ngoại giao quân sự". Phần 4 với chủ đề "Hợp tác vì hòa bình" sẽ tiếp tục mang đến cho quý khán giả và các đồng chí nhiều thông tin quan trọng.