Ca trù xuất hiện ở làng Đông Môn, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã hơn hai trăm năm. Vào những thập niên 40 của thế kỷ trước, ở đây xuất hiện nhiều giáo phường ca hát do những gia đình, dòng họ đứng ra thành lập. Cũng từ đó, những tiếng sênh phách, những nhịp trống chầu quyện với lời ca sâu lắng, ngân nga của ca nương đã nuôi dưỡng tâm hồn của biết bao thế hệ người dân nơi miền duyên hải.