Thực hiện kế hoạch bàn giao, tiếp nhận chiến sĩ mới năm 2017, sáng ngày 13/02/2017, các địa phương tổ chức trang trọng, vui tươi lễ bàn giao thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự cho các đơn vị nhận quân.