Tại Trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia 4, sáng ngày 23/8, Ban Tổ chức cuộc thi "Xạ thủ bắn tỉa" và "Vùng tại nạn" đã cho các đội bốc thăm nhận trang bị vũ khí.