Sáng ngày 18/09/2023, các Học viện, nhà trường Quân đội tổ chức khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy người học làm trung tâm, tăng cường thời gian thực hành,… là những nhiệm vụ được các trường đặt ra cho năm học mới này.