Điều 4 - Thông tư 07/2016/TT-BQP ngày 26 tháng 01 năm 2016 Quy định Cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ.