Hiện nay, để phòng chống dịch Covid-19, các đơn vị quân đội đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, tổ chức các khu cách ly nhiều trường hợp đi từ vùng dịch về Việt Nam. Tại khu cách ly của tỉnh Cao Bằng, nhiều người dân bày tỏ sự biết ơn đối với cán bộ, chiến sỹ quân đội vì đã luôn quan tâm, chăm lo trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.