Ngày 13/9/2019, Pháp, Anh, Đức, các bên châu Âu tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran đã bày tỏ quan ngại về những hoạt động gần đây của Tehran, đồng thời hối thúc Iran hợp tác với Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc.